הצוות

מנהל ConTech
מנהלת קהילה
מנהלת אדמניסטרטיבית

וועדת ההיגוי

מנכ"ל, התאחדות בוני הארץ
מנהלת קהילות חדשות ואקוסיסטם

משרד הכלכלה והתעשייה

נשיא התאחדות בוני הארץ
סמנכ"לית ומנהלת אגף יזמות בבניה

התאחדות בוני הארץ

משקיע ויזם
מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות

משרד הבינוי והשיכון

חבר הנהלה, התאחדות בוני הארץ

סמנכ"ל פיתוח, חברת ינושבסקי הנדסה ובניין

סגן נשיא ויו״ר אגף היזמות והבניה

התאחדות בוני הארץ | מנכ"ל, צמח המרמן

משנה למנכ"ל ומנהל אגף תשתיות ובניה חוזית

התאחדות בוני הארץ

יועץ משפטי

התאחדות בוני הארץ

סמנכ"ל ומנהל אגף התקשורת

התאחדות בוני הארץ

דוברת

התאחדות בוני הארץ