BLOG

הכירו את הסטארטאפ: Home Connex פלטפורמה דיגיטלית המחברת בין היזם לרוכש

Home Connex הינה פלטפורמה דיגיטלית מהפכנית המחברת בין רוכשי דירה/נכס לבין היזם המקפלת בתוכה חיבורים לספקים שונים, נותני שירות, מוצרים וכן מנגנון ניהול פיננסי המאגד את התשלומים, ניהול תהליך המשכנתא, ביטוחים, המלצות ועצות תוך שילוב פטנט ייחודי המאפשר הצגת תובנות עסקיות-אישיות מבוססות אלגוריתם גנטי.

 

מה זה Home Connex?

Home Connex הינה פלטפורמה דיגיטלית מהפכנית המחברת בין רוכשי דירה/נכס לבין היזם המקפלת בתוכה חיבורים לספקים שונים, נותני שירות, מוצרים וכן מנגנון ניהול פיננסי המאגד את התשלומים, ניהול תהליך המשכנתא, ביטוחים, המלצות ועצות תוך שילוב פטנט ייחודי המאפשר הצגת תובנות עסקיות-אישיות מבוססות אלגוריתם גנטי.

 

תהליך רכישת נכס למגורים

רכישת דירה חדשה היא בדרך כלל העסקה הכלכלית החשובה ביותר בחיים, שבה רוכשי הדירות, משקיעים את מרב כספכם.

בכלל תהליך הרכישה והבניה  נדרש הרוכש לממשק מול גורמים רבים : מחלקות היזם השונות , ספקי הפרויקט, אנשי מקצוע, בנקים וחברות ביטוח ועוד..

מרבית ציבור רוכשי הדירות נמצאים כיום במצב של חוסר מידע מלא ומדויק אל מול הנכס הנרכש.

גם אם המידע ניתן לרוכשים, לעיתים המידע איננו מובן, נגיש ומובהר בצורה טובה ויעילה.

 

למרבית הרוכשים זו תהיה רכישת הנכס הראשונה ולמרביתם אין את הידע והיכולות לנהל ולעקוב אחר הנעשה בנכס, דבר המוביל לפיגורים ,בחירות שגויות ,עיכובים ,השקעת משאבי זמן וכספים במקומות הלא נכונים, מתח רב וחששות רבים .

 

בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי באימוץ טכנולוגיות בשוק הנדל"ן, יותר ויותר חברות נדל"ן מבינות את חשיבות הטכנולוגיה בשלבים המוקדמים בניהול הקשר עם הרוכשים מרגע החתימה ועד לאחר סיום תקופת הבדק .

 

 צמיחת שוק הנדלן יחד עם צמיחה בעולם הפינטק ואימוץ השירותים הדיגיטליים מחייבת מתן כלים דיגיטלים לניהול הפרויקטים והנכסים ,השקיפות והנגישות לרוכשים מהווים חלק בלתי נפרד מתהליך זה.

 

ב-Home-Connex שהוקמה בשנת 2016 מיקדו ואפיינו את מסע רוכש הדירה בכל ההיבטים אליו הוא נדרש מול הגורמים השונים תוך התמקדות באיסוף, זיקוק מידע ותובנות , שקיפות , פשטות ונגישות. 

 

נכון לסוף שנת 2021 כ-1 מכל 4 התחלות בנית דירה מנוהלות ב-Home-Connex J

 

 

 

 

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

 www.home-connex.com

 info@home-connex.com 

02-6311115