משרד הבטחון- אגף הנדסה ובינוי

משרד הבטחון- אגף הנדסה ובינוי

משרד הביטחון – אגף ההנדסה והבינוי, בשיתוף עם קונטק, שמחים להודיע ​​על קול קורא לאיתור יוזמות חדשניות במגוון תחומים בהם עוסק המשרד. היוזמות שיוצעו ייבחנו על ידי צוות משולב של קונטק ומשרד הביטחון - אגף ההנדסה והבינוי, וייבחרו על בסיס התאמתן להתמודדות עם אתגרי המשרד בהווה ובעתיד. 

 

התחומים בהם מעוניין משרד הביטחון לאתר יוזמות:

 

בניית מאגר ידע ארגוני-הנדסי-ביצועי

 

 • טכנולוגיות לניהול ויצירה אוטומטיים של מכרזים וחוזים
 • מחשוב תהליכי ניהול מכרזים ומכרזים דינמיים הניתנים לבחינה ברמת הסעיף
 • זיהוי סתירות בין כתבי כמויות, ספריית סעיפים, תכניות ומפרט
 • ניהול סיורי קבלנים מרחוק 
 • פירמול של בקרה לצורך חיזוק רציפות חוזית ויצירת תוכנית מתאימה (בקרה על תאימות בין תוכניות לחוזה)

 

בקרה 

 

 • בדיקה ובקרה אוטומטית של תכנון
 • יצירת תכנית עבודה אוטומטית בנושאי ניהול רציפות חוזית, בקרת תזמונים, ותהליכי אישור התקשרויות במשקי קיום שוטף, כדוגמת אחזקה
 • ניהול בדיקות מעבדה אוטומטיות
 • הכנת רשימה אופטימלית של סעיפי בקרה בפרויקט
 • מערכת לניתוח ולימוד של חריגים
 • מערכת מידע תשתיתי לניהול תוכנית עבודה

 

תחזוקה

 

 • יצירת QR למערכות תחזוקה והקמת מערכת ניהול תחזוקה למערכת הביטחון
 • ניהול נכסים ומערכות בנויות - לצורך תחזוקה, תיקון ותפעול, כולל מעקב

 

טכנולוגיות לתחומי תכנון/ ביצוע/ בקרה/ שליטה

ציוד מכני הנדסי (צמ"ה)

 

 • שליטה על כלי צמ"ה + ציוד/ (WORK FORCE MANAGMENT) מבוסס מיקום ומערכת GIS
 • בקרת ניצול חוזי ציוד מכני הנדסי

 

ניטור מבצעי

 

 • ניטור רציף של מתקנים ובדיקות אוטומטיות של מכשולים בנויים (לדוגמא בדיקות אולטראסוניות רציפות של המכשולים, פר מודול)

 

הפקת לקחים

 

 • ניתוח הקשר בין - RFI+SUBMITALS+CHANGE ORDERS

 

 

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 15.3.2023