השותפים שלנו

השותפים שלנו

התאחדות הקבלנים בוני הארץ

התאחדות הקבלנים בוני הארץ היא הארגון היציג היחיד של העוסקים בבנייה, בתשתיות, בפיתוח ובמכלול עבודות ההנדסה האחרות במשק הישראלי. ההתאחדות פועלת לקידום ענף הבנייה והתשתיות בישראל, לשמירת האינטרסים והזכויות של כלל הקבלנים והבונים בישראל ולפתרון בעיות במגוון תחומים מקצועיים של הענף. כמו כן, במסגרת ההתאחדות פועלים 14 ארגוני קבלנים מקומיים.

בהתאחדות פועלים שלושה אגפים מקצועיים: אגף יזמות ובנייה, אגף התשתיות ואגף הבנייה החוזית. חברי התאחדות בוני הארץ זוכים לטיפול אישי ומקצועי בתחום רחב של נושאים מקצועיים, החשובים לכל מי שפועל בענף.

משרד הבינוי והשיכון

המשרד ממונה על ייזום וביצוע מדיניות הממשלה בתחומי הדיור. פעילות המשרד מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים.

 

נושאי פעילות עיקריים: אחריות על תחום הבנייה בישראל, עשייה במגוון הרחב של שרשרת ייצור הדירה: החל באיתור קרקע, תכנון, שיווק ועידוד עיבוי הבנייה במרכזי הערים, עבור בפיתוח תשתיות ובאספקת מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים, וכלה ברישום המקרקעין. המשרד מוביל תכנון וביצוע של שכונות למגורים בכל רחבי הארץ, אחראי על מכלול הפעילות הקשורה בהתחדשות עירונית ועיבוי המרקם העירוני הבנוי ועוד.

 

המשרד פועל לתמיכה בזכאים מקרב האוכלוסיות המוחלשות, רוכש דירות לזכאי הדיור הציבורי ופועל לאכלוסן ומעניק לעשרות אלפי משקי בית סיוע בתשלומי שכר דירה ועוד

משרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה פועל בעולמות של בניית אקוסיסטם ופיתוח קהילות סביב סקטורים ספציפיים, מזה כעשר שנים. המשרד יזם ומוביל את תוכנית "Israel NewTech" שעוסקת בפיתוח וקידום תעשיות המים והאנרגיה המתחדשת. בנוסף, שותף המשרד בתוכנית הלאומית לתחבורה חכמה ובהפעלת קהילות ידע עיסקי בתחומי החינוך והבריאות. מודלים חדשניים אלו מאפשרים למשרד להוביל מהלכים של שינוי תפיסה וחיבור בין מגזרים שונים באותו הסקטור.

תחומי הפעילות והאחריות של המשרד מגוונים וכוללים את כל ההיבטים הרלוונטיים לקידום התעשייה והכלכלה בארץ. כלי הסיוע שמציע המשרד לעסקים ולהשקעות וגם לעולם התעסוקה הנם מגוונים ונוגעים לכלל הפעילויות החיוניות במשק, החל מהרשות להשקעות, דרך הרשות לחדשנות, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ועד פעילות מינהל סחר חוץ וקידום השקעות זרות.

 

רשות החדשנות

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל