הצוות

מנהל ConTech
מנהלת קהילה ואקוסיסטם
מנהלת אדמניסטרטיבית
מאמנת ויועצת לסטארטאפים

וועדת ההיגוי

סמנכ"לית ומנהלת אגף יזמות ובניה

התאחדות בוני הארץ

מנכ"ל, התאחדות בוני הארץ
מנהלת קהילות חדשות ואקוסיסטם

משרד הכלכלה והתעשייה

נשיא התאחדות בוני הארץ
משקיע ויזם
חבר הנהלה, התאחדות בוני הארץ

סמנכ"ל פיתוח, חברת ינושבסקי הנדסה ובניין

סגן נשיא ויו״ר אגף היזמות והבניה

התאחדות בוני הארץ | מנכ"ל, צמח המרמן

משנה למנכ"ל ומנהל אגף תשתיות ובניה חוזית

התאחדות בוני הארץ

יועץ משפטי

התאחדות בוני הארץ

סמנכ"ל ומנהל אגף התקשורת

התאחדות בוני הארץ