הצוות

מנכ"ל ConTech
מנהל מוצר
מנהלת התוכנית והאקוסיסטם

וועדת ההיגוי

סמנכ"לית ומנהלת אגף יזמות ובניה

התאחדות בוני הארץ

מנכ"ל, התאחדות בוני הארץ
נשיא התאחדות בוני הארץ
משקיע ויזם
חבר הנהלה, התאחדות בוני הארץ

סמנכ"ל פיתוח, חברת ינושבסקי הנדסה ובניין

יועץ משפטי

התאחדות בוני הארץ

סמנכ"ל ומנהל אגף התקשורת

התאחדות בוני הארץ