אירועים

קול קורא: ניטור כלי רכב הנדסיים באתרי עבודה

קונטק ונתיבי ישראל יוצאים יחד עם אתגר משותף בנושא ניטור כלי רכב הנדסיים באתרי עבודה, לצורך איסוף דאטא המתאר את המצב בשטח, ניתוח והפקת לקחים.