BLOG

הדרכה וטכנולוגיה - כיצד והיכן הן נפגשות?

מבנה שוק העבודה בענף הבנייה יוצר תמריץ שלילי עבור קבלנים, ולכן הם אינם מעוניינים להשקיע בהכשרות או להיות הראשונים שמנסים טכנולוגיות חדשות, אומר שי בירן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל.

אלה בירן

מבנה שוק העבודה בענף הבנייה יוצר תמריץ שלילי עבור קבלנים, ולכן הם אינם מעוניינים להשקיע בהכשרות או להיות הראשונים שמנסים טכנולוגיות חדשות, אומר שי בירן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל.

 

ההשקעה בהכשרות מקצועיות ובטכנולוגיות חדשות יכולה אומנם להגביר את היעילות ואת הבטיחות בתעשיית הבנייה, אך בניגוד לתעשיות אחרות, בענף הבנייה ההעסקה במקרים רבים היא פר פרויקט, והפרויקטים עצמם מפוצלים בין קבלני משנה רבים. כך שלקבלן הראשי אין תמריץ להשקיע בהכשרה של הפועלים בפרויקט - הם הרי לא העובדים שלו. וגם לקבלן המשנה אין בדרך כלל תמריץ להשקיע בפועלים, מפני שמדובר בתקופות העסקה קצרות, עם תחלופה גבוהה של עובדים ותנודתיות רבה בכמות העבודה.


היעדר ההשקעה מהווה כשל שוק היוצר תופעה של מחסור בכוח אדם מיומן, מה שמוביל לאיכות נמוכה, תפוקות נמוכות, שיעורי תאונות גבוהים ועיכובים בהתקדמות הפרויקטים. לדברי שי, טכנולוגיה יכולה לפצות על המחסור בכוח אדם והשלכותיו, וזאת בזכות האפשרות לייצר משרות איכותיות, להגדיל את הפריון ולתרום לבטיחות ולבריאות בתעשייה.


על מנת לפתור את כשל השוק הזה ולייצר יותר ויותר חדשנות, גופים מגזריים יכולים לפעול כמאיצים התורמים לכלל התעשייה, אומר שי. גופים כאלה יכולים לפעול כחממות סקטוריאליות (כמו ConTech), כקרנות הון סיכון מגזריות עם התמחות בענף הבניייה, כ"ארגזי חול" מגזריים להכשרה והתנסות בטכנולוגיות, וכמרכזי הכשרה סקטוריאליים המפתחים סימולטורים, הכשרות אונליין ופתרונות נוספים. מדינות עם גופים מגזריים פעילים כאלה יהיו אטרקטיביות יותר למשקיעים בינלאומיים בתחום טכנולוגיות הבנייה, הוא מסכם.
--

 

 

 

שי בירן דיבר בכנס Construction 4.0 של קונטק שהתקיים ביולי האחרון.